Lipids, lipophilic components and essential oils from plant sources

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shakhnoza S Azimova, Anna I Glushenkova

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0857293222

ISBN-10: 0857293230

ISBN-13: 978-0857293220

ISBN-13: 978-0857293237

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2012

Mô tả vật lý: 2 v. (xi, xi, 992 p.) ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 155486

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH