The creation of wealth and poverty : means and ways

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hassan Bougrine

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1138816756

Ký hiệu phân loại: 339.4 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017.

Mô tả vật lý: x, 154 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 155850

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH