Economic growth and development in Africa : understanding global trends and prospects

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Horman Chitonge

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1138826809

ISBN-13: 978-1315738963

Ký hiệu phân loại: 338.96 Production

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2015.

Mô tả vật lý: xv, 298 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 155855

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH