Google illustrated essentials

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elizabeth Eisner Reding

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1423999533

ISBN-13: 978-1423999539

Ký hiệu phân loại: 025.04252 Operations of libraries, archives, information centers

Thông tin xuất bản: Boston : Course Technology, 2009

Mô tả vật lý: viii, 48 p. : , col. ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 155969

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH