Brechtian cinemas : montage and theatricality in Jean-Marie Straub and Daniele Huillet, Peter Watkins, and Lars von Trier

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nenad Jovanović

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1438463650

Ký hiệu phân loại: 832.912 German drama

Thông tin xuất bản: Albany : State University of New York Press, 2017

Mô tả vật lý: 1 online resource

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 155993

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH