New York art deco : a guide to Gotham's jazz age architecture

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anthony Robins

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1438463964

Ký hiệu phân loại: 720.9747 Historical, geographic, persons treatment

Thông tin xuất bản: Albany : Excelsior Editions, an imprint of State University of New York Press, 2017

Mô tả vật lý: ix, 273 pages ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 155994

Includes bibliographical references (pages 247-256) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH