Free will : a guide for the perplexed

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: T. J Mawson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1441102094

ISBN-10: 1441196234

ISBN-13: 978-1441102096

ISBN-13: 978-1441196231

Ký hiệu phân loại: 123.5 Freedom

Thông tin xuất bản: London ; New York : Continuum, 2011

Mô tả vật lý: viii, 196 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 156043

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH