Advanced database query systems : techniques, applications and technologies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zongmin Ma, Li Yan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1609604752

ISBN-13: 978-1609604769

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Hershey PA : Information Science Reference, 2011

Mô tả vật lý: xvii, 392 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 156418

"This book focuses on technologies and methodologies of database queries, XML and metadata queries, and applications of database query systems, aiming at providing a single account of technologies and practices in advanced database query systems"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH