Regenerated cellulose fibres

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Calvin Woodings

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1855734591

Ký hiệu phân loại: 677.02832 Textiles

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, 2001.

Mô tả vật lý: xi, 336 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 156656

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH