Trade adjustment costs in developing countries : impacts, determinants and policy responses

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernard M Hoekman, Guido G Porto

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1907142086

Ký hiệu phân loại: 382.3091724 Commercial policy

Thông tin xuất bản: Washington, DC : The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010

Mô tả vật lý: viii, 381 pages ; , 24 c

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 156669

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH