English in Focus : Level B

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, Nicholas Sampson

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 428.3 Audio-lingual approach to expression (bilingual phrase books, “hear-speak")--English language

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh, 1997

Mô tả vật lý: 498 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 1568

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH