Inquiry Into Life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. Mader Sylva

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072421975

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education, 2006

Mô tả vật lý: 622 tr. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 15693

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 570.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH