The domestic dynamics of China's energy diplomacy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chi Zhang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9814696739

Ký hiệu phân loại: 333.790951 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: Hackensack, New Jersey : World Scientific, 2016.

Mô tả vật lý: xvi, 368 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 156976

Includes bibliographical references (pages 327-350) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH