CoreMicroeconomics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gerald W Stone

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1429240008

ISBN-13: 978-1429240000

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers, 2011.

Mô tả vật lý: xxxii, 382 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 157301

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH