Cornell '77 : the music, the myth, and the magnificence of the Grateful Dead's concert at Barton Hall

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter H Conners

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1501712562

ISBN-13: 978-1501712579

Ký hiệu phân loại: 782.421660922 *Secular forms

Thông tin xuất bản: Ithaca : Cornell University Press, 2017.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 157348

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH