East Asia : a cultural, social, and political history

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patricia Buckley Ebrey, Anne Walthall

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1133606474

ISBN-13: 978-1133606475

Ký hiệu phân loại: 950 History of Asia Orient Far East

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Wadsworth, 2014

Mô tả vật lý: xxiv, 544, 29 pages, 16 unnumbered pages of plates : , illustrations (some color), color maps ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 157728

Written by top scholars in the field, East Asia: A Cultural, Social, And Political History, delivers a comprehensive cultural, political, economic, and intellectual history of East Asia, while focusing on the narratives and histories of China, Japan, and Korea in a larger, global context.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH