Scriptwriting

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Wells

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 2940373167

ISBN-13: 978-2940373161

Ký hiệu phân loại: 808.23 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Lausanne, Switzerland : New York : AVA Pub. ; Distributed in the USA & Canada by Watson-Guptill, 2007

Mô tả vật lý: 183 p. : , col. ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 158044

"Filmography and Webography": p. 182-183. Includes bibliographical references (p. 180-181).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH