Societies beyond oil [electronic resource] : oil dregs and social futures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Urry

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 333 Economics of land and energy

Thông tin xuất bản: London ; New York : Zed Books, 2013

Mô tả vật lý: viii, 196 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 158367

Includes bibliographic references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH