Exercise and wellness for older adults : practical programming strategies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kay A Van Norman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0736057684

ISBN-13: 978-0736057684

Ký hiệu phân loại: 2010 F-732 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, 2010

Mô tả vật lý: ix, 165 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 158544

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH