Men's fit kitchen : your guide to fitness and food

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Lloyd

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1782550704

ISBN-13: 978-1782550709

Ký hiệu phân loại: 613.0423 Personal health and safety

Thông tin xuất bản: Aachen : Meyer & Meyer Sport, 2015.

Mô tả vật lý: 205 pages : , color illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 158691

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH