Functional fitness : the personal trainer's guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lamar Lowery

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1782550941

ISBN-13: 978-1782550945

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: Maidenhead : Meyer & Meyer Sport, 2016.

Mô tả vật lý: 283 pages : , color illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 158694

Includes bibliographical references (p. 280-281).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH