Semiconductor integrated optics for switching light

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. N Ironside

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0750335171

ISBN-13: 978-0750335188

ISBN-13: 978-0750335195

ISBN-13: 978-0750335201

Ký hiệu phân loại: 621.381045 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing, 2021

Mô tả vật lý: 1 online resource (various pagings) : , illustrations (some color).

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 160719

Semiconductor Integrated Optics for Switching Light (Second Edition) provides concise description of the physics and engineering of semiconductor optical waveguides for photonic and electronic switching with a focus on optical communication applications. It provides Python notebooks that illustrate the concepts discussed in the book. The book includes the following topics: linear and nonlinear optics, linear electro-optic effect electroabsorption and electrorefraction, nonlinear refraction, nonlinear optical devices.
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH