Relativistic many-body theory and statistical mechanics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rafael I Arshansky, L. P Horwitz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1681749457

ISBN-13: 978-1681749464

ISBN-13: 978-1681749488

Ký hiệu phân loại: 530.144 Problem of many bodies

Thông tin xuất bản: Bristol [England] (Temple Circus, Temple Way, Bristol BS1 6HG, UK) : IOP Publishing, 2018

Mô tả vật lý: 1 online resource (various pagings) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 161308

This book explains the development of the SHP theory, reviews its basic concepts, and gives examples of its applications.
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH