Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3631753514

Ký hiệu phân loại: 339.46 Poverty

Thông tin xuất bản: Gottingen : Peter Lang AG , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 161734

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH