Black, White and Gold

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1921934346

Ký hiệu phân loại: 622.3 *Mining for specific materials

Thông tin xuất bản: Acton ACT, Australia : ANU Press , 2016

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 162010

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH