Minding the heavens : the story of our discovery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leila Belkora

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750307307

Ký hiệu phân loại: 520.9 Astronomy and allied sciences

Thông tin xuất bản: Bristol, UK : IOP Publishing, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 16210

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH