Thiết kế và chế tạo Robot

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lý

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2001

Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 1629

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH