The Ecosystem Approach in Ocean Planning and Governance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9004389984

Ký hiệu phân loại: 333.9164 Other natural resources

Thông tin xuất bản: LEIDEN ; BOSTON : Brill , 2019

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 163284

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH