Migration and Social Pathways

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3847411062

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Opladen ; Berlin ; Toronto : Verlag Barbara Budrich , 2017

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 165915

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH