The New Presence of China in Africa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9048510641

Ký hiệu phân loại: 338.96 Production

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Amsterdam University Press , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 166216

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH