Nourish the People

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0472901821

Ký hiệu phân loại: 338.1951 Agriculture

Thông tin xuất bản: Ann Arbor, MI : University of Michigan Press , 1991

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 166275

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH