Syngress IT Security Project Management Handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Snedaker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1597490768

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Rockland, MA : Syngress Publishing, Inc., 2006

Mô tả vật lý: 641p.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 16671

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH