Poverty Reduction Strategies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3631753668

Ký hiệu phân loại: 339.46 Poverty

Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG , 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 166795

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH