Precarious Claims

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0520963603

Ký hiệu phân loại: 344.7301 Labor, social service, education, cultural law

Thông tin xuất bản: Oakland, California : University of California Press , 2016

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 166829

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH