Sổ tay hệ thống cơ điện tử

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621 Applied physics

Thông tin xuất bản: TP. HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016

Mô tả vật lý: 427tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 168727

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH