Free Will, Causality, and Neuroscience

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bernard Feltz, Marcus Missal, Andrew Sims

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9004409965

Ký hiệu phân loại: 123.5 Freedom

Thông tin xuất bản: Leiden, The Netherlands : Brill, 2019

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (192 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 173378

This book aims to show that recent developments in neuroscience permit a defense of free will. Through language, human beings can escape strict biological determinism. Readership: All interested in the philosophy of sciences, in the philosophy of mind, in the philosophy of language, in the cognitive sciences, in anthropology, and anyone interested by the question of the relation between brain and free will.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH