Network security assessment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris McNab

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 059600611X

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA ; Farnham : O'Reilly, 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 17385

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH