The Crisis of the 14th Century

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Bauch, Gerrit Jasper Schenk

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3110657968

ISBN-13: 978-3110657630

ISBN-13: 978-3110660784

Ký hiệu phân loại: 909.3 14th century, 1300—1399

Thông tin xuất bản: Berlin/Boston De Gruyter 2020

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (299 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 175083

Societal and environmental change not only coincide during the period 1250-1380, they interact: What has been long discussed as the 'Crisis of the 14th Century' is happening during a shifting climatic regime, from the Medieval Climate Anomaly to the onset of the Little Ice Age. The volume highlights this 'teleconnections' between environment and society with a set of interdisciplinary and regionally diverse contributions on Europe and beyond.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH