Public and Private in Ancient Mediterranean Law and Religion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Clifford Ando, Jörg Rüpke

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3110367034

ISBN-13: 978-3110371024

ISBN-13: 978-3110392517

Ký hiệu phân loại: 201.723 Civil rights

Thông tin xuất bản: Berlin ; Munich ; Boston : De Gruyter, 2015

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (263 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 177966

The public/private distinction is fundamental to modern theories of the family, religion and religious freedom, and state power, yet it has different salience, and is understood differently, from place to place and time to time. The volume examines the public/private distinction in the cultures and religions of the ancient Mediterranean, in the formative periods of Greece and Rome and the religions of Judaism, Christianity and Islam.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH