Enemy at the Water Cooler : True Stories of Insider Threats and Enterprise Security Management Countermeasures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian T Contos

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1597491292

Ký hiệu phân loại: 005 Computer programming, programs, data

Thông tin xuất bản: [kđ] : Syngress, 2006

Mô tả vật lý: 304 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 17804

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH