Collective Decision Making in Rural Japan

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert C Marshall

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 302.3 Social interaction within groups

Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, 2020

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (195 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 181629

 Society and social sciences
 Sociology
 Veterinary medicine: infectious diseases and therapeutics
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH