Geo-didattiche per il futuro. La geografia alla prova delle competenze

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rossella De Lucia, Thomas Gilardi, Giacomo Zanolin

Ngôn ngữ: ita

ISBN-13: 978-8891756299

Ký hiệu phân loại: 720 Architecture

Thông tin xuất bản: Milano, Italy : FrancoAngeli, 2017

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 182790

This volume comes from the 4th National Workshop of the Italian Association of Geography Teachers (Milan, 26-27 August 2015) and proposes a reflection shared by scholars and teachers on the potentials and criticalities of teaching geography, facing the present and the future of education.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH