Hướng dẫn sử dụng Maplnfo professional version 7.0

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Hữu Mạnh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 526.0285 Mathematical geography

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007

Mô tả vật lý: 393 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 18387

 1. Cài đặt Mapinfo và điều chỉn các thiết lập mặc định
 2. Sơ bộ vaề Mapinfo
 3. Đăng ký bản đồ quét vào Mapinfo
 4. Số hóa bản đồ từ ảnh quét
 5. Chỉnh sửa đối tượng và một số lệnh liên quan
 6. Nạp dữ liệu vào bản đồ số
 7. Xem thông tin địa lý trên bản đồ số
 8. Trình bày bản đồ
 9. Tổng quát phương pháp số hóa bản đồ từ ảnh quét
 10. Làm việc với lớp
 11. Làm việc với cửa sổ trình bày
 12. Chọn và tìm kiếm thôn tin trên bản đồ
 13. Phân tích bản đồ bằng lệnh Create Thematic Map
 14. Phân tích bản đồ bằng lệnh Redistrict
 15. Biểu đồ và đồ thị trong Mapinfo
 16. Mã địa hóa và một số lệnh về các dữ liệu dạng điểm
 17. Làm việc với bảng trong Mapinfo
 18. Hàm số và biểu thức trong Mapinfo
 19. Hệ quy chiếu
 20. Mapinfo trong công việc thực tiễn.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17F
Sai Gon Campus
5E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 526.028
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH