Active ageing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1447307204

ISBN-13: 978-1447354765

Ký hiệu phân loại: 305.3 Men and women

Thông tin xuất bản: Bristol : Policy Press, 2014

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 185042

In this topical book older people's volunteering is studied in eight European countries at the structural, macro, meso and micro levels. Overall it highlights how different interactions between the levels facilitate or hinder older people's inclusion in voluntary work and makes policy suggestions for an integrated strategy.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH