Truyền động tự động khí nén

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Văn Khảo

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.5 Pneumatic, vacuum, low-temperature technologies

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007

Mô tả vật lý: 233 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18508


   - Chương 1: Động học và nhiệt động hoac các hệ truyền động khí nén

   - Chương 2: Các hệ truyền động khí nén

   - Chương 3: Hệ truyền động khí nén thực hiện chuyển động quay

   - Chương 4: Động học và động lực học các van phân phối và phần tử điều khiển bằng khí nén

   - Chương 5: Điều khiển các hệ truyền động khí nén.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22A
Sai Gon Campus
7I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.500
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH