Công nghệ khí nén

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Đắc Thọ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.5 Pneumatic, vacuum, low-temperature technologies

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2007

Mô tả vật lý: 219 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18515


   - Chương 1: Không khí và khí nén

   - Chương 2: Nén khí

   - Chương 3: Dự trữ khí nén

   - Chương 4: Xử lý khí nén

   - Chương 5: Dẫn khí và cung cấp khí nén

   - Chương 6: Cơ cấu chấp hành

   - Chương 7: các loại van

   - Chương 8: Đại cương về điều khiển tự động

   - Chương 9: Các phần tử thông tin xử lý

   - Chương 10: Mô tả hệ điều khiển tự động

   - Chương 11: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự nhờ ma trận Karnaugh

   - Chương 12: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự theo phương pháp Petri

   - Chương 13: Phân tích và xây dựng mạch điều khiển tuần tự theo phương pháp Grafcet

   - Chương 14: Điều khiển hệ thống khí nén bằng hệ thống khí nén bằng bộ điều khiển lập trình PLC.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22A
Sai Gon Campus
7I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.500
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH