Adult Education and Work Contexts: International Perspectives and Challenges

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3631737026

ISBN-13: 978-3631737040

ISBN-13: 978-3631737057

Ký hiệu phân loại: 374 Adult education

Thông tin xuất bản: Bern : Peter Lang International Academic Publishers, 2018

Mô tả vật lý: 226

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 186880

 <
 P>
 Adult education has deep connections with employment contexts. This volume discusses interrelations within transnational contexts studied during the Würzburg Winter School on Comparative Studies in Adult Education and Lifelong Learning (COMPALL). The book shows that adult education and work contexts are influenced by international and transnational developments. The findings are presented in three chapters: Lifelong Learning Policies Targeting Employment Contexts
  Transnational Perspectives on Lifelong Learning Policies
  Employment Perspectives and Professionalisation in Adult Education.<
 /P>
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH