Cơ sở thiết kế trang phục

 13 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 4

Tác giả: Võ Phước Tấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 687.042 Patternmaking and grading

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Lao động - Xã hội, 2006

Mô tả vật lý: 157 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18813


   - Chương 1: Khái quát về cơ thể người

   - Chương 2: Kỹ thuật đo

   - Chương 3: xây dựng hệ thống cỡ số.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 687.042
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH