Thiết bị may công nghiệp và bảo trì

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Võ Phước Tấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 681.7677 Other scientific and technological instruments, machinery, equipment

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006

Mô tả vật lý: 163 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18819


   - Chương 1: khái quát

   - Chương 2: Máy may

   - Chương 3: Các thiết bị xử lý bằng nhiệt hơi

   - Chương 4: Thiết bị trải cắt vải

   - Chương 5: Thiết bị khác

   - Chương 6: thiêt bị gá lắp.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30B
Sai Gon Campus
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 681.767
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH