Hệ thống bài tập công nghệ may 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Võ Phước Tấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 687.044 Tailoring

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006

Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 20 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 18845


   - Chương 1: thực tập các đường may tay

   - Chương 2: Thực tập các đường may máy cơ bản

   - Chương 3: Thực tập may các cụm chi tiết
   - Chương
 4: Thực tập may quần áo đơn giản.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 687.044
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH